13[25] M-7thVB-Harrisburg-092914-149 9/29/14 4:43 PM